Klachten

Beroepsopleiding Makelaars B.V. streeft te allen tijde naar tevreden klanten. Mocht je als klant onverhoopt toch een klacht hebben over de organisatie of opleidingen, dan kan je middels de klachtenprocedure een klacht indienen. Jouw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Klachtenprocedure

1. Een klacht over de organisatie of opleiding kan bij Beroepsopleiding Makelaars B.V. schriftelijk dan wel elektronisch ingediend worden.

2. De klacht dient gemotiveerd te zijn en voorzien van een dagtekening, naam en correspondentiegegevens van de klager.

3. De klacht wordt door Beroepsopleiding Makelaars B.V. schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd binnen vijf werkdagen.

4. Besluiten naar aanleiding van de klacht worden uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht aan de klager schriftelijk dan wel elektronisch medegedeeld.